Czech edition of CENTRAL STATION out now!


The Czech edition of Lavie Tidhar‘s multi-award winning CENTRAL STATION is out now! Published by Argo as CENTRÁLNÍ STANICE, here’s the synopsis…

Celosvětová diaspora čtvrt milionů lidí žije u paty vesmírné stanice. Město bez pravidel bují doslova jako plevel. Život má pramalou cenu a data ještě menší. Když se Boris Chong vrátí z Marsu do Tel Avivu, rychle pozná, že se hodně věcí změnilo. Borisova bývalá milenka se stará o podivně povědomé dítě, které se dovede pouhým dotykem prstu napojit na datový proud. Borisova sestřenice je zamilovaná do robotnika – poškozeného kyborgovského vojáka, který taktak že nechodí žebrat o součástky. Borisův otec trpí smrtelným multigeneračním mozkovým morem. A hledaná datová upířice pronásledovala Borise až do míst, kam má zakázaný návrat. Nad těmi všemi se tyčí Centrální stanice, meziplanetární uzel, ve kterém se protíná všechno: konstantně se proměňující Tel Aviv; mocná virtuální kolbiště; a vesmírné kolonie, kam lidstvo prchlo před bídou a válkou. Propojení zajišťují „Druzí“: mocné mimozemské entity, které prostřednictvím Konverzace – pohyblivého, plynoucího proudu vědomí – právě zahajují nezvratnou změnu. U Centrální stanice se lidé a stroje se adaptují, vzkvétají… a dokonce se vyvíjejí.

The novel is published in English by Tachyon Publications, and a limited edition was available via PS Publishing. Here’s the English-language synopsis…

A worldwide diaspora has left a quarter of a million people at the foot of a space station. Cultures collide in real life and virtual reality. Life is cheap, and data is cheaper.

When Boris Chong returns to Tel Aviv from Mars, much has changed. Boris’s ex-lover is raising a strangely familiar child who can tap into the datastream of a mind with the touch of a finger. His cousin is infatuated with a robotnik — a damaged cyborg soldier who might as well be begging for parts. His father is terminally-ill with a multigenerational mind-plague. And a hunted data-vampire has followed Boris to where she is forbidden to return.

Rising above them is Central Station, the interplanetary hub between all things: the constantly shifting Tel Aviv; a powerful virtual arena, and the space colonies where humanity has gone to escape the ravages of poverty and war. Everything is connected by the Others, powerful alien entities who, through the Conversation — a shifting, flowing stream of consciousness — are just the beginning of irrevocable change.

At Central Station, humans and machines continue to adapt, thrive… and even evolve.

Lavie’s next novels are CANDY (Scholastic) and UNHOLY LAND (Tachyon), both published later this year.

More Zeno agency news