New ALAN TURING: THE ENIGMA Editions


HodgesA-AlanTuringTheEnigmaKOR

Above is the cover for the Korean edition of Andrew Hodges‘s ALAN TURING: THE ENIGMA. Published by the East Asia Publishing Co., it is out now.

HodgesA-AlanTuringTheEnigmaCZ

Next month, Jota are due to publish a Czech edition of the biography (pictured above).

Alan Turing se zapsal do historie jako vynikající matematik a zakladatel moderní informatiky, jehož práce na prolomení německých kódů rozhodujícím způsobem ovlivnila průběh druhé světové války. Ještě před válkou přišel s konceptem univerzálního stroje, jenž se v roce 1945 zhmotnil do prvního návrhu programovatelného počítače. Turingův smělý rozlet na prahu počítačové éry však v roce 1952 zastavilo odhalení jeho homosexuality, které z něj učinilo kriminálního odsouzence a vystavilo ho ponižujícímu zacházení. Turing, ostudně zavržený okolím, svůj život o dva roky později dobrovolně ukončil a Velká Británie tak ztratila jednoho ze svých největších vědců a myslitelů. Obsáhlá, zevrubná biografie se opírá o bohatý poznámkový aparát, text doplňuje fotografická příloha.

Hodges’s biography of the mathematician was the inspiration behind the Oscar-winning film THE IMITATION GAME, starring Benedict Cumberbatch and Kiera Knightley. The book is published in the UK by Vintage, and in the US by Princeton University Press. Here’s the English-language synopsis…

Alan Turing was the mathematician whose cipher-cracking transformed the Second World War. Taken on by British Intelligence in 1938, as a shy young Cambridge don, he combined brilliant logic with a flair for engineering. In 1940 his machines were breaking the Enigma-enciphered messages of Nazi Germany’s air force. He then headed the penetration of the super-secure U-boat communications.

But his vision went far beyond this achievement. Before the war he had invented the concept of the universal machine, and in 1945 he turned this into the first design for a digital computer.

Turing’s far-sighted plans for the digital era forged ahead into a vision for Artificial Intelligence. However, in 1952 his homosexuality rendered him a criminal and he was subjected to humiliating treatment. In 1954, aged 41, Alan Turing took his own life.

HodgesA-AlanTuringTheEnigmaTIGUK&US

More Zeno agency news