Victor Milán’s DINOSAUR PRINCESS out now in Poland!


The third novel in Victor Milán‘s Dinosaur Lords trilogy, THE DINOSAUR PRINCESS is out now in Poland! Published by Galeria Książki as KSIĘŻNICZKA DINOZAURÓW, here’s the synopsis…

Witajcie na Raju – pierwotnym świecie, w którym można spotkać wszelkie gatunki dinozaurów wielkich i małych. Żyją tu również ludzie, sprowadzeni przez kaprys bogów. Rycerze ruszają do boju na triceratopsach, a prowadzą ich wielcy bohaterowie dosiadający tyranozaurów.

Jednym z takich bohaterów jest Karyl Bogomirsky.

Kiedyś miał władzę, lecz zdradzili go ci, którzy byli mu najbliżsi. Uratowali go Fae, magiczne istoty zrodzone w tym świecie, planujące wykorzystać go w wolnie z obcymi bogami. Karyl pragnie tylko żyć w spokoju. Nie chce stać się niczyim narzędziem, a tym bardziej zbawcą…

Jednak bogowie powrócili, by osądzić swój ludzki eksperyment i ostatecznie uwolnić planetę od Fae. Karyl może nie uważać się za bohatera, ale jest ostatnią nadzieją ludzkości.

The first two books in the series have also been published by Galeria Książki.

The series is published in English by Tor Books. Here’s the English-language synopsis…

Welcome to Paradise: A primordial world with every species of dinosaur, large and small. And humans, who were brought to this world on the whim of the gods. Knights ride into battle on Triceratops; their heroes lead them on T-Rexes.

Karyl Bogomirskiy is one such hero. Once, he held power. Betrayed by those closest to him, he was resurrected by the Fae, magical beings native to the world, who seek to use him in their eternal battle against alien gods. Karyl just wants to be left in peace, reluctant to be anyone’s tool, much less a savior.

But the gods have returned to judge their human experiment and to finally rid the planet of the Fae. And while Karyl doesn’t feel like a hero, he’s humanity’s last best hope.

Zeno represents Victor Milán in translation, on behalf of Kay McCauley at Aurous, Inc.

More Zeno agency news