Bulgarian Edition of Roger Zelazny’s ROADMARKS Out Now!


The Bulgarian edition of Roger Zelazny‘s ROADMARKS is out now! Published by Бард as Хронобандити, here’s the synopsis…

ПЪТЯТ може да води навсякъде. ПЪТЯТ може да води до всеки момент. Почти!

Ред Доракийн отдавна кръстосва Пътя, построен от драконите на Белкуинит. Път, който се простира безкрай от миналото към далечното бъдеще, с изходи, които водят навсякъде и до всякога.

Но Ред все не може да намери мястото, където иска да бъде.

И не е единственият, който пътува по Пътя, а хората, които идват и си отиват, могат да променят миналото или бъдещето както им хрумне. Изходите се затварят, обрастват и да измислиш какво да промениш, за да се върнеш в някой предишен момент, отнема, ами… цяла вечност.

За щастие, Ред разполага с цялото време на света.

ХРОНОБАНДИТИ е главозамайващ фантастичен роман от един от най-значимите автори в жанра. Той заплита линейни и нелинейни сюжети в един завладяващ разказ, пълен с мистерия и магия!

ROADMARKS is available in the UK as part of the SF Masterworks series, published by Gollancz. Here’s the English-language synopsis…

The Road can go Anywhere.
The Road can go Anywhen.
Almost.

Red Dorakeen has been on the Road for a very long time. For all of time, in fact. It stretches infinitely into the future and past, with exits that take him wherever, or whenever, he wants to go.

But he can’t find the place he wants to be.

He’s not the only one who can travel the Road, and as people join and leave, they can alter the past, or the future, to suit their whims. Exits close off, become overgrown, and working out what to change back to return to old timelines could take, well . . . forever.

Fortunately, Red has all the time he could ever need.

Roadmarks is a fantastically mind-bending novel from one of SFF’s most influential authors. It weaves together linear and non-linear narratives in a compelling tale full of mystery and magic.

 

New Zelazny Omnibus available in Bulgaria


Смъртта и светлината, a new omnibus of Roger Zelazny‘s fiction, is now available in Bulgaria. Published by Бард, here’s the synopsis…

Сборникът съдържа следните произведения:

1. Четири истории от утре

· Вратите на лицето му, лампите на устата му
· Роза за Еклесиаста
· Фуриите
· Сърцето на гробищата

2. Господарят на светлината

3. Една нощ през самотния октомври

Странният поетичен свят на Зелазни е главозамайваща смес от забавна сатира и философски размисли. Ранните му разкази са великолепно написани – мечтателни и в същото време задълбочени. Бурният екшън „Вратите на лицето му, лампите на устата му“, емоционално разтърсващият „Роза за Еклисиаста“, смешно-сърцераздирателната басня „Фуриите“ и мрачният трагичен романс „Сърцето на гробищата“ са изумително близки до съвременната чувствителност.

Сложният, интригуващ и тайнствен роман „Господарят на светлината“, донесъл на Зелазни наградата „Хюго“ през 1968 г., пресъздава хиндуисткия пантеон с помощта на науката, хвърля светлина върху връзката между човечеството и технологиите и разказва трогателна човешка история. „Една нощ през самотния октомври“ – последната книга на Зелазни преди смъртта му – е дръзко оригинална амалгама от ужаси, хумор, мистерия и фантазия: скъпоценност, излъчваща мрачен блясък.

The omnibus includes FOUR FOR TOMORROW (a collection of four novelettes, first published in 1967), LORD OF LIGHT (1967) and A NIGHT IN THE LONESOME OCTOBER (1993).

The latter was recently published by Farrago in the UK. Here’s the English-language synopsis…

All is not what it seems.

In the murky London gloom, a knife-wielding gentleman named Jack prowls the midnight streets with his faithful watchdog Snuff – gathering together the grisly ingredients they will need for an upcoming ancient and unearthly rite. For soon after the death of the moon, black magic will summon the Elder Gods back into the world. And all manner of Players, both human and undead, are preparing to participate.

Some have come to open the gates. Some have come to slam them shut. And now the dread night approaches – so let the Game begin.

Farrago has also published Zelazny’s DOORWAYS IN THE SAND.

Zeno represents Roger Zelazny in Translation, on behalf of the Zelazny Estate.

CENTRAL STATION available now in Bulgaria!


Centralna-Stancia-All.qxd

Lavie Tidhar‘s critically-acclaimed CENTRAL STATION is out now in Bulgaria! Published by Бард as Централна станция, here’s the synopsis…

Животът е евтин, а информацията – още повече!

Една световна диаспора е оставила четвърт милион души в подножието на гигантски космодрум. Култури се сблъскват в истинския живот и виртуалната реалност. Градът е буквално плевел, оставен да расте на воля.

Когато Борис Чонг се връща в Тел Авив от Марс, много неща са се променили. Бившата му любима отглежда странно познато дете, което може да се включва към информационния поток на нечий ум само с докосване на пръста си. Братовчедка му се е увлякла по роботник – повреден войник киборг, който проси резервни части. Баща му е смъртно болен от наследствена умствена чума. А една жена информационен вампир е последвала Борис до мястото, на което й е забранено да се връща.

В Централната станция хора и машини продължават да се адаптират, да процъфтяват… и дори да еволюират.

CENTRAL STATION is published in English by Tachyon Publications, and as a limited edition by PS Publishing. Here’s the English-language synopsis…

A worldwide diaspora has left a quarter of a million people at the foot of a space station. Cultures collide in real life and virtual reality. Life is cheap, and data is cheaper.

When Boris Chong returns to Tel Aviv from Mars, much has changed. Boris’s ex-lover is raising a strangely familiar child who can tap into the datastream of a mind with the touch of a finger. His cousin is infatuated with a robotnik — a damaged cyborg soldier who might as well be begging for parts. His father is terminally-ill with a multigenerational mind-plague. And a hunted data-vampire has followed Boris to where she is forbidden to return.

Rising above them is Central Station, the interplanetary hub between all things: the constantly shifting Tel Aviv; a powerful virtual arena, and the space colonies where humanity has gone to escape the ravages of poverty and war. Everything is connected by the Others, powerful alien entities who, through the Conversation — a shifting, flowing stream of consciousness — are just the beginning of irrevocable change.

At Central Station, humans and machines continue to adapt, thrive… and even evolve.

tidhar-centralstation-english

In related news, CENTRAL STATION has been racking up an impressive number of appearances on Best Of 2016 (and other) lists. For example…

 • An NPR Best Book of 2016
 • A Tor.com Best Book of 2016
 • Barnes and Noble Best Science Fiction and Fantasy of 2016
 • A Guardian Best SF & Fantasy Book of 2016
 • An NPR Summer Reading Choice
 • A 10 Best Sci-Fi and Fantasy Book of 2016 So Far (Flavorwire – June)
 • A May 2016 My Bookish Ways Must Read in Science Fiction, Fantasy, and Horror
 • A Kirkus Science Fiction, Fantasy, & Horror Books You’ll Want to Read in May
 • An io9 May Science Fiction, Fantasy, and Horror Book That Will Blow Your Mind
 • An Amazon Featured Best Science Fiction & Fantasy Book of May
 • A Publishers Weekly Staff Pick
 • A Bookskill Recommended Book
 • A Tor.com Five Mosaic Novels You Should Read

Here, too, is a small selection from the praise the novel has received thus far…

‘A fascinating future glimpsed through the lens of a tight-knit community. Verdict: Tidhar (A Man Lies Dreaming; The Violent Century) changes genres with every outing, but his astounding talents guarantee something new and compelling no matter the story he tells.’ — Library Journal (starred review)

‘It is just this side of a masterpiece — short, restrained, lush — and the truest joy of it is in the way Tidhar scatters brilliant ideas like pennies on the sidewalk.’ — NPR Books

‘A marvellous, multi-faceted story that flows gently from one character to another like an intimate private tour of Tel Aviv and the spaceport at its centre.’ — SF Crowsnest

‘A fantastic mosaic novel.’ — New York Review of Science Fiction

‘Magnificently blends literary and speculative elements in this streetwise mosaic novel set under the towering titular spaceport… Tidhar gleefully mixes classic SF concepts with prose styles and concepts that recall the best of world literature. The byways of Central Station ring with dusty life, like the bruising, bustling Cairo streets depicted by Naguib Mahfouz. Characters wrestle with problems of identity forged under systems of oppression, much as displaced Easterners and Westerners do in the novels of Orhan Pamuk. And yet this is unmistakably SF. Readers of all persuasions will be entranced.’ Publishers Weekly (Starred Review)

‘The stories include some of Tidhar’s most beautiful prose, and his future Tel Aviv is among the most evocative settings in recent SF… Somehow, CENTRAL STATION combines a cultural sensibility too long invisible in SF with a sensibility which is nothing but classic SF, and the result is a rather elegant suite of tales.’ Locus

CENTRAL STATION is without question the best assemblage of short stories I’ve read in recent memory. Sublimely sensual, emotionally moreish, and composed with crystalline clarity irrespective of its incredible complexity.’ Tor.com