More Polish CHRONICLES OF AMBER available in audiobook


Today, Polish publisher Storytel continues its publication of Roger Zelazny‘s classic Chronicles of Amber in audiobook! Here’s what’s now available…

Here’s the synopsis for RĘKA OBERONA

Potomkowie Oberona wciąż nie mogą dojść do porozumienia i nieustannie knują spiski mające wykluczyć ewentualnego następcę tronu. W wędrówce poprzez światy-cienie książę Amberu, Corwin, trafił do miasta na niebie Tir-na Nog`th. Ujrzał tam niepokojący zbiór znaków i wróżb, a także zdobył od ducha brata, Benedykta, niezwykłą mechaniczną rękę. Odegra ona teraz ważną rolę w walce z Klejnotem i jego właścicielem. Czy rozgrywki rodzeństwa o władzę w Amberze zostaną rozstrzygnięte? I kto tym razem przejmie dominację nad Cieniem?

Here’s the English-language synopsis for THE HAND OF OBERON

Across the mysterious Black Road, demons swarm into Shadow. The ancient, secret source of the royal family’s power is revealed, & an unholy pact between a prince of the realm & the forces of Chaos threaten all the known worlds with absolute obliteration. The hour of battle is at hand. Now Corwin and the remaining princes of Amber must call upon all their superhuman powers to defeat their brother-turned-traitor before he can walk the magical Pattern that created Amber and remake the universe in his own image.

Zeno represents Roger Zelazny in Translation, on behalf of the Zelazny Estate.