Victor Milán’s DINOSAUR PRINCESS out now in Poland!


The third novel in Victor Milán‘s Dinosaur Lords trilogy, THE DINOSAUR PRINCESS is out now in Poland! Published by Galeria Książki as KSIĘŻNICZKA DINOZAURÓW, here’s the synopsis…

Witajcie na Raju – pierwotnym świecie, w którym można spotkać wszelkie gatunki dinozaurów wielkich i małych. Żyją tu również ludzie, sprowadzeni przez kaprys bogów. Rycerze ruszają do boju na triceratopsach, a prowadzą ich wielcy bohaterowie dosiadający tyranozaurów.

Jednym z takich bohaterów jest Karyl Bogomirsky.

Kiedyś miał władzę, lecz zdradzili go ci, którzy byli mu najbliżsi. Uratowali go Fae, magiczne istoty zrodzone w tym świecie, planujące wykorzystać go w wolnie z obcymi bogami. Karyl pragnie tylko żyć w spokoju. Nie chce stać się niczyim narzędziem, a tym bardziej zbawcą…

Jednak bogowie powrócili, by osądzić swój ludzki eksperyment i ostatecznie uwolnić planetę od Fae. Karyl może nie uważać się za bohatera, ale jest ostatnią nadzieją ludzkości.

The first two books in the series have also been published by Galeria Książki.

The series is published in English by Tor Books. Here’s the English-language synopsis…

Welcome to Paradise: A primordial world with every species of dinosaur, large and small. And humans, who were brought to this world on the whim of the gods. Knights ride into battle on Triceratops; their heroes lead them on T-Rexes.

Karyl Bogomirskiy is one such hero. Once, he held power. Betrayed by those closest to him, he was resurrected by the Fae, magical beings native to the world, who seek to use him in their eternal battle against alien gods. Karyl just wants to be left in peace, reluctant to be anyone’s tool, much less a savior.

But the gods have returned to judge their human experiment and to finally rid the planet of the Fae. And while Karyl doesn’t feel like a hero, he’s humanity’s last best hope.

Zeno represents Victor Milán in translation, on behalf of Kay McCauley at Aurous, Inc.

Victor Milán’s DINOSAUR KNIGHTS sally forth in Poland


Victor Milán‘s second Dinosaur Lords novel, DINOSAUR KNIGHTS is out now in Poland! Published by Galeria Książki as JEŹDŹCY DINOZAURÓW, here’s the synopsis…

Raj jest rozległym, różnorodnym, często okrutnym światem. Mieszkają na nim ludzie, lecz dominują dinozaury, dzikie potwory oraz udomowione, wykorzystywane do pracy, a także w walce. Zakuci w zbroje rycerze wyruszają w bój, dosiadając tych stworzeń, by stawić czoło szkolonym do walki triceratopsom, noszącym na grzbietach załogi złożone z nisko urodzonych.

Jednym z takich rycerzy jest Karyl Bogomirsky – wybrany, by poprowadzić do boju tych, którzy szukają ucieczki od ścieżki wojny i szaleństwa. Fakt, że Cesarstwo ogłosiło krucjatę przeciwko ich pokojowo nastawionego krajowi i wyjęło spod prawa tych, którzy pragną życia wolnego od przemocy, nie pomaga mu nawet w najmniejszym stopniu. Sytuacja pogarsza się dodatkowo, gdy legendarne Szare Anioły – starożytna broń bogów, którzy stworzyli Raj – powracają na scenę po stuleciach nieobecności. Wszyscy uważali, że są tylko bajką służącą straszeniu niegrzecznych dzieci, ale okazało się, że istnieją naprawdę.

The novel is published in English by Tor Books. Here’s the English-language synopsis…

Paradise is a sprawling, diverse, often cruel world. There are humans on Paradise but dinosaurs predominate: wildlife, monsters, beasts of burden, and of war. Armored knights ride dinosaurs to battle legions of war-trained Triceratops and their upstart peasant crews.

Karyl Bogomirsky is one such knight who has chosen to rally those who seek a way from the path of war and madness. The fact that the Empire has announced a religious crusade against this peaceful kingdom, the people who just wish to live in peace anathema, and they all are to be converted or destroyed doesn’t help him one bit.

Things really turn to mud when the dreaded Grey Angels, fabled ancient weapons of the Gods who created Paradise in the first place come on the scene after almost a millennia. Everyone thought that they were fables used to scare children. They are very much real.

And they have come to rid the world of sin… including all the humans who manifest those vices.

The first novel in the series, DINOSAUR LORDS, was also published in Poland by Galeria Książki, as WŁADCY DINOZAURÓW.

Zeno represents Victor Milán in translation, on behalf of Kay McCauley at Aurous, Inc.

Victor Milán’s THE DINOSAUR LORDS Out Tomorrow in Poland


MilanV-DinosaurLordsPO-Blog

Victor Milán‘s debut novel, THE DINOSAUR LORDS, is out tomorrow in Poland! Published by Galeria Książki as WŁADCY DINOZAURÓW, here’s the synopsis…

Raj – świat powołany do życia przez Ośmiu Stwórców, którzy toczą w nim gry władzy i namiętności – jest rozległą, różnorodną, a często okrutną krainą. Zamieszkują go ludzie, a wraz z nimi psy, koty, fretki, kozy i konie. Jednak w tym świecie dominują dinozaury: dzikie i śmiertelnie niebezpieczne, ale też wykorzystywane jako zwierzęta pociągowe, a nawet do prowadzenia wojen. Ogromni roślinożercy, jak brachiozaury, straszliwi drapieżcy allozaury oraz budzące największy strach tyranozauru. W morzach pływają gigantyczne jaszczury. Ptaki (niektóre wyposażone w zęby) dzielą niebo z latającymi gadami, od małych jak nietoperze roślinożerców aż po majestatyczne i śmiertelnie groźne smoki.

Victor Milán pokazuje nam wspaniały, niezwykły świat, pod wieloma względami będący odbiciem czternastowiecznej Europy z jej konfliktami dynastycznymi, wojnami religijnymi oraz wyrafinowanymi intrygami… tyle że najgroźniejszą bronią używaną w Raju są dinozaury. W wojnach uczestniczą całe armie dosiadających je rycerzy. Podczas jednej z bitew tajemniczy wojownik Karyl Bogomirsky zostaje zdradzony i podstępnie pokonany – wszyscy są pewni, że zginął. Budzi się jednak na polu bitwy – nagi, ranny i dotknięty częściową utratą pamięci. Ścigany przez wroga, podejmuje wyprawę, która wstrząśnie całym jego światem.

The novel is published in the US by Tor Books. It has also been published in Brazil by Darkside Books, as OS SENHORES DOS DINOSSAUROS. Here’s the English-language synopsis…

A world made by the Eight Creators on which to play out their games of passion and power, Paradise is a sprawling, diverse, often brutal place. Men and women live on Paradise as do dogs, cats, ferrets, goats, and horses. But dinosaurs predominate: wildlife, monsters, beasts of burden–and of war. Colossal plant-eaters like Brachiosaurus; terrifying meat-eaters like Allosaurus, and the most feared of all, Tyrannosaurus rex. Giant lizards swim warm seas. Birds (some with teeth) share the sky with flying reptiles that range in size from bat-sized insectivores to majestic and deadly Dragons.

Thus we are plunged into Victor Milán’s splendidly weird world of The Dinosaur Lords, a place that for all purposes mirrors 14th century Europe with its dynastic rivalries, religious wars, and byzantine politics…except the weapons of choice are dinosaurs. Where vast armies of dinosaur-mounted knights engage in battle. During the course of one of these epic battles, the enigmatic mercenary Dinosaur Lord Karyl Bogomirsky is defeated through betrayal and left for dead. He wakes, naked, wounded, partially amnesiac–and hunted. And embarks upon a journey that will shake his world.

Zeno represents Victor Milán in translation, on behalf of Kay McCauley at Aurous, Inc.

Victor Milan’s THE DINOSAUR LORDS Available Soon in Poland!


MilanV-DinosaurLordsPO-Blog

THE DINOSAUR LORDS, Victor Milán‘s fan-favourite fantasy novel, is due to be released in Poland next month! The novel will be published by Galeria Książki, as WŁADCY DINOZAURÓW. Here’s the synopsis…

Raj – świat powołany do życia przez Ośmiu Stwórców, którzy toczą w nim gry władzy i namiętności – jest rozległą, różnorodną, a często okrutną krainą. Zamieszkują go ludzie, a wraz z nimi psy, koty, fretki, kozy i konie. Jednak w tym świecie dominują dinozaury: dzikie i śmiertelnie niebezpieczne, ale też wykorzystywane jako zwierzęta pociągowe, a nawet do prowadzenia wojen. Ogromni roślinożercy, jak brachiozaury, straszliwi drapieżcy allozaury oraz budzące największy strach tyranozauru. W morzach pływają gigantyczne jaszczury. Ptaki (niektóre wyposażone w zęby) dzielą niebo z latającymi gadami, od małych jak nietoperze roślinożerców aż po majestatyczne i śmiertelnie groźne smoki.

Victor Milán pokazuje nam wspaniały, niezwykły świat, pod wieloma względami będący odbiciem czternastowiecznej Europy z jej konfliktami dynastycznymi, wojnami religijnymi oraz wyrafinowanymi intrygami… tyle że najgroźniejszą bronią używaną w Raju są dinozaury. W wojnach uczestniczą całe armie dosiadających je rycerzy. Podczas jednej z bitew tajemniczy wojownik Karyl Bogomirsky zostaje zdradzony i podstępnie pokonany – wszyscy są pewni, że zginął. Budzi się jednak na polu bitwy – nagi, ranny i dotknięty częściową utratą pamięci. Ścigany przez wroga, podejmuje wyprawę, która wstrząśnie całym jego światem.

The novel is published in English by Tor Books, in the US. Here’s the English-language synopsis…

A world made by the Eight Creators on which to play out their games of passion and power, Paradise is a sprawling, diverse, often brutal place. Men and women live on Paradise as do dogs, cats, ferrets, goats, and horses. But dinosaurs predominate: wildlife, monsters, beasts of burden – and of war. Colossal plant-eaters like Brachiosaurus; terrifying meat-eaters like Allosaurus, and the most feared of all, Tyrannosaurus rex. Giant lizards swim warm seas. Birds (some with teeth) share the sky with flying reptiles that range in size from bat-sized insectivores to majestic and deadly Dragons.

Thus we are plunged into Victor Milán’s splendidly weird world of The Dinosaur Lords, a place that for all purposes mirrors 14th century Europe with its dynastic rivalries, religious wars, and byzantine politics… except the weapons of choice are dinosaurs. Where vast armies of dinosaur-mounted knights engage in battle. During the course of one of these epic battles, the enigmatic mercenary Dinosaur Lord Karyl Bogomirsky is defeated through betrayal and left for dead. He wakes, naked, wounded, partially amnesiac – and hunted. And embarks upon a journey that will shake his world.

The novel is available in Brazil, published by Darkside Books, as OS SENHORES DOS DINOSSAUROS.

Zeno represents Victor Milán in translation, on behalf of Kay McCauley at Aurous, Inc.